Ak máte pred sebou podnikateľskú príležitosť, ktorá si vyžaduje okamžitú akciu, ponúkame Vám existujúcu už založenú spoločnosť tzv. ready-made spoločnosť, s ktorou môžete začať podnikať čoskoro po jej kúpe.

Ready-made spoločnosti boli založené a zapísané v obchodnom registri špeciálne preto, aby boli k dispozícii záujemcom na okamžitý odpredaj. Nikdy nevykonávali žiadne aktivity, sú bez dlhov alebo akýchkoľvek pohľadávok, majú splatený základný kapitál, riadne vedú účtovníctvo (pokiaľ je povinnosť) a majú splnené všetky povinnosti voči štátu. Garantujeme ich obchodnú a právnu čistotu.

Objednať

V cene prevodu ready-made spoločnosti Vám:

  • vypracujeme kompletne všetky dokumenty potrebné k prevodu už založenej spoločnosti s r.o.

  • prevedieme 100% obchodný podiel v spoločnosti zapísanej v obchodnom registri

  • zabezpečíme zmenu osoby konateľa

  • usporiadame valné zhromaždenie

  • uhradíme notárske poplatky pri overovaní podpisov

  • zapíšeme zmenu do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok

  • ohlásime príslušné zmeny na daňovom úrade ZDARMA

  • samozrejmosťou u nás sú odborné konzultácie k vašim otázkam ohľadom prevodu spoločnosti

  • v cene je zahrnutá aj DPH, nie sú žiadne skryté poplatky

Aktuálny zoznam ready-made spoločností:

IČO
Obchodné meno
Právna forma
Dátum zápisu
Cena (so sídlom CompanyHouse)
Cena (bez sídla CompanyHouse)
Dostupnosť
50921681LUCERNA s.r.o.s.r.o.7.6.2017od 489,- Eurod 669,- Eurrezervovať
50922475RoyalCompany s.r.o.s.r.o.7.6. 2017od 489,- Eurod 699,- Eurrezervovať
50922017Royalta, s.r.o.s.r.o.8.6.2017od 489,- Eurod 669,- Eurrezervovať