Zabezpečíme kompletný servis súvisiaci s prípravou a zápisom zmien v slovenských obchodných spoločnostiach. Zápis zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky môže byť často spojený so zložitými procesmi, ktoré Vám uľahčí náš prístup ako profesionálov v danej oblasti. Preto je výhodnejšie využiť služby špecialistov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s danou oblasťou služieb.

Po konzultácii a vyjasnení zámerov klienta zabezpečíme prípravu všetkých potrebných dokumentov, zápis zmien do príslušných registrov spoločností a ohlásime zmeny všetkým orgánom.

Postupnosť krokov:

1. Prepošlite objednávkový formulár alebo nám rovno zavolajte: +421 2 3241 0030

2. Zašleme Vám zoznam údajov, ktoré potrebujeme k príprave dokumentov.

3. Po obdržaní podkladov zabezpečíme prípravu všetkých dokumentov, ktoré podpíšete.

4. Vykonáme zápis všetkých zmien do obchodného registra a ohlásime zmeny úradoch.

5. Odovzdáme Vám výpis z OR s novými údajmi spolu s jednou koncovou faktúrou.

Zabezpečíme vykonanie nasledovných zmien v spoločnosti:

  • zmena obchodného mena spoločnosti  
  • zmena sídla spoločnosti 
  • rozšírenie alebo zrušenie predmetu činnosti podnikania spoločnosti
  • zmena spoločníka (prevod obchodného podielu)
  • zmena konateľa
  • zmena trvalého pobytu spoločníka, konateľa
  • v prípade viacerých zmien uskutočnených v jednom návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri
  • organizácia valného zhromaždenia za účelom schválenia účtovnej závierky