Zabezpečíme kompletný servis súvisiaci s prípravou a zápisom zmien v slovenských obchodných spoločnostiach. Zápis zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky môže byť často spojený so zložitými procesmi, ktoré Vám uľahčí náš prístup ako profesionálov v danej oblasti. Preto je výhodnejšie využiť služby špecialistov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s danou oblasťou služieb.

Po konzultácii a vyjasnení zámerov klienta zabezpečíme prípravu všetkých potrebných dokumentov, zápis zmien do príslušných registrov spoločností a ohlásime zmeny všetkým orgánom.

Postupnosť krokov:

1. Prepošlite objednávkový formulár alebo nám rovno zavolajte: +421 2 3241 0030

2. Zašleme Vám zoznam údajov, ktoré potrebujeme k príprave dokumentov.

3. Po obdržaní podkladov zabezpečíme prípravu všetkých dokumentov, ktoré podpíšete.

4. Vykonáme zápis všetkých zmien do obchodného registra a ohlásime zmeny úradoch.

5. Odovzdáme Vám výpis z OR s novými údajmi spolu s jednou koncovou faktúrou.

Zabezpečíme vykonanie nasledovných zmien v spoločnosti:

 • zmena obchodného mena spoločnosti – 169,- Eur 
 • zmena sídla spoločnosti – 229,- Eur 
 • rozšírenie alebo zrušenie predmetu činnosti podnikania spoločnosti – 199,- Eur
 • zmena spoločníka (prevod obchodného podielu) – 259,- Eur
 • zmena konateľa – 199,- Eur 
 • zmena trvalého pobytu spoločníka, konateľa – 169,- Eur
 • v prípade viacerých zmien uskutočnených v jednom návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri – 279,- Eur
 • organizácia valného zhromaždenia za účelom schválenia účtovnej závierky (netýka sa klientov, ktorí majú u nás zazmluvnenú službu účtovníctva):
  • v prípade s.r.o. – 160,- Eur 
  • v prípade a.s.   – 200,- Eur