Mzdová evidencia a spracovanie mzdy
 
 
 
 
nahlásenie/odhlásenie zamestnanca (sociálna poisťovňa + zdravotná poisťovňa)9,- Eur (jednorazový paušál)
nahlásenie/odhlásenie zamestnávateľa (sociálna poisťovňa + zdravotná poisťovňa)9,- Eur (jednorazový paušál)
1 zamestnanec19,- Eur/mesiac
do 5 zamestnancov17,- Eur/zamestnanec/mesiac
do 10 zamestnancov15,- Eur/zamestnanec/mesiac
nad 10 zamestnancov12,- Eur/zamestnanec/mesiac
nad 20 zamestnancovdohodou/mesiac

 

Služby spojené so mzdovou evidenciou a spracovaním mzdy
 
 
 
 
- výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
- vyhotovenie výplatných listín
- spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
- vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
- vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
- ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
- vystavenie zápočtového listu
- vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
- vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
- vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
- vystavenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia a zaslanie do Sociálnej poisťovni pri skončení pracovného pomeru
- štatistické výkazy o práci