V poslednom čase počúvame správy o povinných elektronických schránkach čoraz častejšie. Táto povinnosť vznikla mnohým podnikateľom už od 01.08.2016. Žiadna panika, tento dátum našťastie nie je konečný. Čo je zmyslom elektronických schránok? Čítajte ďalej a dozviete sa viac v článku od CompanyService, ktorý je dlhoročnou súčasťou vo svete podnikania.

Aby sme to vzali všetko poporiadku je potrebné dozvedieť sa niečo viac o elektronickej schránke. Zákon č. 305/2013 Z.z o e- Governmente hovorí o elektronickej schránke ako úložisku umožňujúcom online komunikáciu medzi občanom a podnikateľským subjektom s verejnou správou. V reči laikov ide o e-mailovú štátom zriadenú schránku potrebnú pre zasielanie a doručovanie oficiálnych úradných dokumentov. Je potrebné mať na pamäti, že e-schránka je rovnocenná s dokumentmi v listovej podobe, v tomto prípade nebudú platiť žiadne výhovorky. Ak raz začnete s úradmi komunikovať elektronicky budú tomu rozumieť  tak, že tento štýl komunikácie preferujete viac. Založenie e-schránky platí pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Fyzické osoby a malý živnostníci si môžu vydýchnuť – táto povinnosť pre nich neplatí. Definitívny dátum pre aktiváciu e-schránky pre všetky podnikateľské subjekty je 01.01.2017. Od tohto dátumu sa budú považovať úradné dokumenty za doručené aj bez toho, aby si ich firma prečítala. Veľkou výhodou je možná aktivácia notifikácie o prijatí novej správy na váš súkromný telefón či e-mail.

Pre vstup do e-schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti (štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca). Pre zahraničných konateľov by mal byť vytvorený iný identifikátor ako je občiansky preukaz.

Aby ste sa vyhli zbytočným starostiam odporúčame vám včas si zabezpečiť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a BOK kód, a zároveň sa zoznámiť so stránkou www.slovensko.sk.