E-schránky už aj na Slovensku

V poslednom čase počúvame správy o povinných elektronických schránkach čoraz častejšie. Táto povinnosť vznikla mnohým podnikateľom už od 01.08.2016. Žiadna panika, tento dátum našťastie nie je konečný. Čo je zmyslom elektronických schránok? Čítajte ďalej a dozviete sa viac v článku od CompanyService, ktorý Čítaj viac

Obchodné meno a jeho tvorba

Základnou náležitosťou každého podnikania je obchodné meno, ktoré je podstatným identifikačným znakom podnikateľa. Obchodné meno má svoje špecifiká pri rôznych druhoch podnikateľských subjektov. Obchodné spoločnosti a družstvo Obchodné meno obchodnej spoločnosti a družstva je tvorené názvom, pod ktorým je právnická Čítaj viac

Chcete si založiť obchodnú spoločnosť? Tieto inštitúcie Vás čakajú…

Chcete si založiť obchodnú spoločnosť? Tieto inštitúcie Vás čakajú… Ak ste sa rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným čaká Vás okrem základných otázok, akými sú voľba obchodného mena, registračného sídla a predmetu podnikania spoločnosti, menšie „byrokratické kolečko“.  Tieto inštitúcie a úrady budete musieť navštíviť, Čítaj viac

Používanie registračnej pokladnice od 1. apríla 2015

Od nového roka podnikateľom pribudla ďalšia povinnosť a úprava súvisiaca s elektronickou registračnou pokladňou. Okrem iného sa zaviedla možnosť zriadenia tzv. virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej ako „VRP“). V zmysle §3 ods. 1 je podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu Čítaj viac

Jednoeurové spoločnosti s ručením obmedzeným

V najbližšom období bude opätovne novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V uvedenom prípade ide o rozsiahlu novelu, ktorou sa ovplyvní elementárny chod obchodných spoločností, najmä spoločností s ručením obmedzeným, ale priamo a Čítaj viac