Sprostredkujeme Vám založenie vlastnej spoločnosti jednoducho a rýchlo, bez zbytočného administratívneho a časového zaťaženia. Vyberte si konkrétnu právnu formu:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., spol. s r.o.) – od 259,- Eur
  • zabezpečíme vypracovanie všetkých listín, dokumentov a podkladov nevyhnutných k založeniu novej spoločnosti
  • podáme a vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností ZDARMA
  • zapíšeme novú spoločnosť do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok vo výške 150,- EUR, ktorý je nízky vďaka zaručenému elektronickému podpisu, ktorým disponujeme a preto šetríme nemalé peňažné prostriedky
  • zaregistrujeme novú spoločnosť na daňovom úrade – k dani z príjmov (DIČ) ZDARMA

  • pri cene 259,- Eur je nutné zaregistrovať sídlo novovzniknutej spoločnosti na adrese Šulekova 2 alebo Palisády 33, ktoré poskytujeme v rámci služieb CompanyHouse minimálne na 1 rok. Ak si sídlo spoločnosti zaregistrujete na inej adrese cena sa mení na sumu 559,- Eur.
 • Akciová spoločnosť (a.s.) – 1.190,- Eur (s DPH)
  • zabezpečíme vypracovanie všetkých listín, dokumentov a podkladov nevyhnutných k založeniu novej a.s., vrátane zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice
  • podáme a vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností ZDARMA
  • zapíšeme novú a.s. spoločnosť do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok
  • zaregistrujeme novú spoločnosť na daňovom úrade – k dani z príjmov (DIČ) ZDARMA
  • uhradíme notárske poplatky pri overovaní podpisov
 • komanditná spoločnosť (k.s.)
 • európska spoločnosť (SE)
 • organizačná zložka (o.z.)
 • občianske združenie (OZ)

 

Postupnosť krokov:

 1. Prepošlite objednávkový formulár alebo nám rovno zavolajte: +421 2 3241 0030
 2. Zašleme Vám zoznam údajov, ktoré potrebujeme k príprave dokumentov.
 3. Po obdržaní podkladov zabezpečíme prípravu všetkých dokumentov, ktoré podpíšete.
 4. Vybavíme zápis všetkých zmien do obchodného registra a ohlásime zmeny úradoch.
 5. Odovzdáme Vám výpis z OR s novými údajmi spolu s jednou koncovou faktúrou.
Objednať