Neplatca DPH
 
 
 
 
do 120 účtovných položiek / rok79,- Eur / mesiac
121 až 360 položiek / rok99,- Eur / mesiac
viac ako 360 položiek / rokdohodou

 

Platca DPH
 
 
 
 
do 20 účtovných položiek / mesiac139,- Eur
21 - 40 účtovných položiek / mesiac180,- Eur
41 - 60 účtovných položiek / mesiac210,- Eur
61 -80 účtovných položiek / mesiac240,- Eur
81 - 100 účtovných položiek / mesiac270,- Eur
101 - 120 účtovných položiek / mesiac300,- Eur
viac ako 120 účtovných položiek / mesiacdohodou

 

Služby spojené s podvojným účtovníctvom
 
 
 
 
Pri neplatcovi DPHPri platcovi DPH
- vedenie účtovného denníka- vedenie účtovného denníka
- vedenie hlavnej knihy- vedenie hlavnej knihy
- vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných- vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
- vedenie bankovej knihy- vedenie bankovej knihy
- vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov- vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
- vedenie pokladničnej knihy- vedenie knihy daňových podkladov
- spracovanie účtovnej závierky, výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania- vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH
- schválenie účtovnej závierky a doloženie do Zbierky listín- vypracovanie kontrolného výkazu
- vedenie pokladničnej knihy
- spracovanie účtovnej závierky, výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
- schválenie účtovnej závierky a doloženie do zbierky listín