• audit – cena stanovená individuálne (od 800,- Eur),
  • vyhotovenie výročnej správy – od 300,- Eur
  • daňové poradenstvo – od 150,- Eur,
  • zastupovanie pri daňovej kontrole – od 150,- Eur za 1. hodinu (50,- Eur za každú ďalšiu hodinu),
  • zastupovanie pri miestnom zisťovaní – od 100,- Eur za 1. hodinu (50,- Eur za každú ďalšiu hodinu).